โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  28 ก.ค. 59
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ  12 ก.ค. 59
งานรณรงค์ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  30 มี.ค. 59
โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2559  29 มี.ค. 59
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  24 มี.ค. 59
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง ปีงบประมาณ 2559  16 มี.ค. 59
สนับสนุนปูนโดโลไมท์  7 มี.ค. 59
โครงการอบรมหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2559  24 ก.พ. 59
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ แขวงคลองขวาง  15 ก.พ. 59
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ แขวงบางเชือกหนัง  11 ก.พ. 59
สาธิตการทำน้ำหมัก พด.2+พด.7  5 ก.พ. 59
Single Command ตรวจเยี่ยมเกษตรกร  27 ม.ค. 59
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เขตตลิ่งชัน  18 ธ.ค. 58
กิจกรรมวันพ่อ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  4 ธ.ค. 58
โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559  1-2 ธ.ค. 58
โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำจังหวัดและอำเภอ ปีงบประมาณ 2559  24 พ.ย. 58
โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน (ฝั่งธนบุรี) ปีงบประมาณ 2559  19 พ.ย. 58
โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน (ฝั่งพระนคร) ปีงบประมาณ 2559  17 พ.ย. 58
กิจกรรมวันรักต้นไม้  12 พ.ย. 58
โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่การเกษตรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์  4-5 พ.ย. 58