โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังฯ ประจำปีงบประมาณ 2558  2 ก.ค. 58
โครงการแปลงนาสาธิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  9 มิ.ย. 58
ผอ.สพข.1 ตรวจเยี่ยมและพบปะเจ้าหน้าที่ ของ สพด.กทม.  26 พ.ค. 58
งานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร  21-22 พ.ค. 58
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  19 พ.ค. 58
งานถนนสายเกษตรเขตคลองสามวา  16-17 พ.ค. 58
งานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  25 มี.ค. 58
โครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 58  19 มี.ค. 58
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  26 ก.พ. 58
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  19 ธ.ค. 58
โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558  9-10 ธ.ค. 58
โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2558 (ฝั่งพระนคร) 20 พ.ย. 57
โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2558 (ฝั่งธนบุรี) 18 พ.ย. 57