อบรมหมอดินอาสา
   
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
   
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
   
เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
   
กิจกรรม 5ส
   
กิจกรรมอื่นๆ
      สัมมนาและศึกษาดูงาน จ.สุราษฎร์ธานี จ.ตรัง และ จ.พัทลุง
      ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 56
      สานสัมพันธ์เกษตรกรเขตคลองสามวา
      พิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์
      ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 ตรวจเยี่ยม สพด.กทม.
      โครงการจัดอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่