วันที่  เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าภาพจัดกิจกรรม หมายเหตุ
8 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้บริการด้านต่างๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมให้บริการวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน และคำแนะนำด้านเกษตร สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร  
             
ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
วันที่  เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าภาพจัดกิจกรรม หมายเหตุ
3 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตหนองแขม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ  โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้บริการด้านต่างๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมให้บริการวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน และคำแนะนำด้านเกษตร สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร  
7 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในการจัดอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จำนวน 25 ราย เพื่อพัฒนาทัศนคติเสริมสร้างประสบการณ์ ยกระดับความรู้และทักษะของเกษตรกรรุ่นใหม่ นางสาวไพริน  เพ็งสุข สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร  
22-24 08.00 น. - 18.00 น. ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตบางเขน ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี "กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน ธำรงถิ่นเกษตรไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 สามารถติดตามรายละเอียดของงานได้ที่ www.ldd.go.th  ประชาชนและผู้สนใจ, เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาที่ดิน  
28 09.00 น. - 16.00 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา  สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการและรถวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  ในโครงการอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการเกษตรเพื่อนำไปประกอบอาชีพและเสริมรายได้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 200 คน นางสาวไพริน  เพ็งสุข และทีมงาน กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม  
             
ประจำเดือน เมษายน 2556
วันที่  เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าภาพจัดกิจกรรม หมายเหตุ
6 08.00 น. - 15.00 น. ณ บริเวณแปลงนา นายสมศักดิ์  ดวงขาว (ริมคลองบึงแตงโม) ถนนวัดสุขใจ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา ขอเชิญเกษตรกรเขตคลองสามวา เจ้าหน้าที่เกษตร และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงาน"สานสัมพันธ์เกษตรกรเขตคลองสามวา" เพื่อสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็ง และสานสัมพันธ์ ระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตร จัดแข่งขันกีฬามหาสนุก และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าราคาถูก เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์ประสานงานการจัดงานสานสัมพันธ์เกษตรกรเขตคลองสามวา  
             
ประจำเดือน มีนาคม 2556
วันที่  เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าภาพจัดกิจกรรม หมายเหตุ
27-31 09.00 น. - 24.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ เที่ยวชมงาน "ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 56" ชมนิทรรศการการเกษตร การประกวดต่างๆ ชิมอาหารจากทุกภาค มีสินค้าต่างๆมาจำหน่าย และคอนเสริ์ตลูกทุ่ง นักร้องชื่อดัง ตลก โชว์มากมาย เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร สำนักงานเขตทุ่งครุ  
28 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บริการด้านต่างๆ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมให้บริการวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน และคำแนะนำด้านเกษตร สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร