ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
ตัวเลขสีแดงในแผนที่ คือ ชื่อกลุ่มชุดดิน