ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
ตัวเลขสีแดงในแผนที่ คือ ชื่อกลุ่มชุดดิน