ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
ตัวเลขสีแดงในแผนที่ คือ ชื่อกลุ่มชุดดิน