จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.วังน้อย
ต.ลำตาเสา
ต.บ่อตาโล่
ต.วังน้อย
ต.ลำไทร
ต.สนับทึบ
ต.พยอม
ต.หันตะเภา
ต.วังจุฬา
ต.ข้าวงาม
ต.ชะแมบ