จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.ภาชี
ต.ภาชี
ต.โคกม่วง
ต.ระโสม
ต.หนองน้ำใส
ต.ดอนหญ้านาง
ต.ไผ่ล้อม
ต.กระจิว
ต.พระแก้ว