::: แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวง มีตัวอย่างข้างใน :::   

 :: แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวง มีตัวอย่างข้างใน
ข้อความ
   แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวง[/url] อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุด เดือนพฤศจิกายน 2560 มีเนื้อหา สาระ สรุปแนวข้อสอบดังต่อไปนี้

- แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวง
- ความรู้เกี่ยวกับกัรมทางหลวง
- สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
- สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมทางหลวง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552
- สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พ.ศ.2549
- สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การวางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดทำแผนงาน/โครงการการจัดทำงบประมาณการติดตามและประเมินผล
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับกองทางหลวงระหว่างเมือง
- สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
- เทคนิคสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด
- ตรงตามประกาศ รับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวง ล่าสุด
- มีสารบัญ และเลขหน้า
- อ่านง่าย กระชับ
- มีเฉยข้อสอบ
- พร้อมสรุปข้อสอบ
- และสรุปเนื้อหาท้ายบทราคา
฿395.00 – ฿585.00

LINE ID: @naihoy (มี @ด้วย)

 
     โดยคุณ : naihoy     [วันที่   23/11/2560  เวลา 19:27 น.   ]    E-Mail : naihoy.com@gmail.com