::: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ อัพเดทล่าสุด HOT! :::   

 :: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ อัพเดทล่าสุด HOT!
ข้อความ
   แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
- ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 เฉพาะหมวด6 หมวด7 หมวด8 หมวด9 และหมวด 10
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
- เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
- ความรู้รอบตัว เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ฉบับปรับปรุง เดือน พ.ย.60 ใหม่ล่าสุด


- ตรงตามประกาศ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน ล่าสุด

- มีสารบัญ และเลขหน้า

- อ่านง่าย กระชับ

- มีเฉยข้อสอบ
พร้อมสรุปข้อสอบ
- และสรุปเนื้อหาท้ายบท

เงื่อนไขการสั่งซื้อ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2560


ติดต่อ/สอบถาม

LINE ID : @naihoy (มี @ ด้านหน้าด้วย)
http://naihoy.com/
 
     โดยคุณ : naihoy     [วันที่   19/11/2560  เวลา 12:41 น.   ]    E-Mail : naihoy.com@gmail.com