::: หลุมพอเพียง? :::   

 :: หลุมพอเพียง?
ข้อความ
   หลุมพอเพียงคืออะไร? มีไว้ทำอะไร??
 
     โดยคุณ : บัว     [วันที่   27/4/2554  เวลา 19:14 น.   ]    E-Mail : l.express@hotmail.com 

 ::ความคิดเห็นที่ 1

   เป็นกุศโลบาย ที่ต้องการปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว เส้นผ่าศูนย์กลางหลุม ประมาณ 1 เมตร ระยะระหว่างหลุม 4 x 4 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ 100 หลุม อาจปลูกตามหัวไร่ปลายนา มุมบ้าน รอบบ่อน้ำ ทางเดิน แม้แต่พื้นที่เพียง 4-5 ตารางเมตรก็ปลูกได้ ซึ่งพอที่เกษตรกรจะมีพื้นที่ มีเวลา หรือมีกำลังพอทำได้ ตามทางแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (จาก 1 หลุมเป็น 1 ไร่ และเป็น 10 ไร่ ในโอกาสต่อไป) โดยปลูกไม้ 4-5 ประเภทในหลุมเดียว (5-10 กว่าชนิดพืชที่ต้องการกินต้องการใช้) เพื่อลดภาระการปลูก/รดน้ำ/กำจัดศัตรูพืช/ดูแลรักษา ให้ทุกอย่างเกื้อกูลกันเอง ไม้ที่ปลูก ได้แก่
1.ไม้พี่เลี้ยง ที่ให้ร่มเงา เก็บน้ำ ความชื้น โดยเฉพาะช่วงร้อน/แล้ง
2. ไม้ฉลาด/ไม้ข้ามปี คือ ไม้ที่เอาตัวรอดได้ดี เก็บผลนานพอสมควร เช่น ชะอม ผักหวาน มะละกอ ผักติ้ว ผักเม็ก
3. ไม้ปัญญาอ่อน/ไม้รายวัน คือ ไม้ล้มลุก ปลูกง่าย ตายเร็ว ต้องคอยปลูกและดูแลใกล้ชิด แต่เก็บผลได้ไว เช่น พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า ฟักทอง แตงไทย แตงกวา ผักบุ้งจีน คะน้า
4. ไม้บำนาญ คือ ไม้ผลยืนต้นที่ใช้เวลาปลูกนานหน่อย แต่เมื่อให้ผลผลิตแล้ว สามารถเก็บกิน เก็บขาย ได้เรื่อยๆ
5. ไม้มรดก/ไม้บำเหน็จ คือ ไม้ใช้สอยไม้ยืนต้นอายุยืนที่ใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตหรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน ถ้าขายจะได้ เงินก้อนใหญ่ เช่น ประดู่ สักทอง ยางนา สะเดา พยุง ชิงชัน ซึ่งจะเป็นไม้ขนาดใหญ่ ปลูกตรงข้ามกับกล้วย
โดยใช้แนวคิดที่ว่า หากปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ผลยืนต้นอย่างเดียว ต้องรออีกหลายปี(ระหว่างนั้นจะกินอะไร ?) พื้นที่ใต้ร่มเงาหรือบริเวณหลุมที่มีการเตรียมดิน/ใส่ปุ๋ย/ปรับปรุงดิน/รดน้ำ/ดูแล ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมาก แทนที่จะปล่อยให้วัชพืชขึ้นเป็นภาระที่ต้องคอยกำจัด การปลูกพืชบางอย่าง(หลายอย่าง)มีกลิ่นเฉพาะที่ช่วยไล่แมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้าทำลายหรือไม่ทำความเสียหาย นอกจากนั้นยังเป็นกุศลบายที่ทำให้พืชหลักที่ต้องการปลูก เช่น ไม้ผลยืนต้น/ไม้ป่ายืนต้น เจริญเติบโตและมีโอกาสรอดสูง เพราะผู้ปลูกจะคอยห่วงใย มั่นดูแล/รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/พรวนดิน ทำให้พืชหลักดังกล่าวเจริญเติบโตดีกว่าปกติอีกด้วย และหากพืชชนิดใดชนิดหนึ่งจะเบียดเบียนพืชอื่นมากเกินไป คอยควบคุมให้เหมาะสม มีการตัดแต่งทรงพุ่ม จัดพืช/เถาเลื้อยให้เหมาะสม ให้มีกล้วยเพียง 1-2 ต้นเท่านั้น lสนใจเข้าไปดูเว็ปไซต์ พัฒนาที่ดินอยุธยาอีกครั้ง ซิ
 
     โดยคุณ : ผอ.วันชัย วงษา หมอดิน/พัฒนาที่ดินอย     [วันที่   30/4/2554  เวลา 19:21 น.]    E-Mail : wongsa3000@gmail.com 


 ::ความคิดเห็นที่ 2

   “ หลุมพอเพียง” น่าจะหมายถึง การปลูกพืชหลายๆ ชนิดในหลุมหรือภาชนะเดียวกัน เช่น ในกระถางยางรถยนต์(เก่า) วงคอนกรีต กระถางดินเผา ถังพลาสติก โอ่ง หรือกะละมังเก่าๆ โดยอาศัยพื้นที่ว่างๆ บริเวณหน้าบ้าน หลังบ้าน เคยเห็นบนฟุตบาทด้วยซ้ำ เพื่อสะดวกในการรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ดูแลรักษา โดยปลูกปนๆ กันไป เป็นซุปเปอร์มาเก็ตผักสด เป็นทั้งพืชสมุนไพร /เครื่องเทศ พืชผัก พืชอาหารปาก พืชอาหารตา ช่วยสร้างพื้นที่สีเขียว เป็นเครื่องกรองและเครื่องฟอกอากาศ ประจำบ้าน พืชบางอย่าง เช่น ดีปลี พริกไท ช่วยไล่ยุงและแมลงที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ให้มาอยู่ในบริเวณบ้านได้อีกด้วย
 
     โดยคุณ : คนในซอกเมือง(ตลาด)     [วันที่   19/5/2554  เวลา 22:09 น.]     


 ::ความคิดเห็นที่ 3

   หลุมพอเพียง กระถางพอเพียง หรือสวนครัวกระถาง หนึ่งในทางออกสำหรับสังคมเมืองในการลดค่าครองชีพในทุกวันนี้ โครงสร้างของสังคมไทย แบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ สังคมชนบท และสังคมเมือง โดยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอาศัยอยู่ในชนบท และประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ส่วนสังคมเมือง หมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางของความเจริญต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
และเขตเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
สังคมเมืองมีลักษณะเป็นครอบครัวขนาดเล็ก ( ครอบครัวเดี่ยว ) สมาชิกในครอบครัวมักจะประกอบอาชีพแตกต่างกัน คนในสังคมเมือง มักถูกจำกัดด้วยเวลาและพื้นที่ของที่อยู่อาศัย ซึ่งได้แก่ บ้าน อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม เป็นต้น คนในสังคมเมืองจึงควรใช้พื้นที่มีจำกัดนั้น ให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในทางที่จะมีส่วนในการลดค่าครองชีพลง หลุม/กระถางพอเพียง หรือสวนครัวกระถาง ที่บนดาดฟ้า เทอร์เรท ขอบหน้าต่าง มุมบ้าน ทางเดิน(ที่ไม่เกะกะ)น่าจะเป็นหนึ่งในทางออกสำหรับสังคมเมือง ที่ต้องการปลูกพืชที่ปลอดภัยไว้บริโภค (แม้เพียงบางมื้อ) และเป็นการลดค่าครองชีพ ในทุกวันนี้ ได้เป็นอย่างดี

 
     โดยคุณ : ชีวิตบนที่สูง(คอนโด)     [วันที่   19/5/2554  เวลา 22:26 น.]