::: สูตรปุ๋ยอินทรีย์ :::   

 :: สูตรปุ๋ยอินทรีย์
ข้อความ
   อยากได้สูตรปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำง่ายๆ แต่ได้ผลดีมากๆ
 
     โดยคุณ : ขวัญ     [วันที่   25/4/2554  เวลา 22:21 น.   ]    E-Mail : kwandin.cn.com 

 ::ความคิดเห็นที่ 1

   คุณขวัญสามารถเข้าไปดูข้อมูลการทำปุ๋ยอินทรีย์ สูตรของกรมพัฒนาที่ดินและภูมิปัญญาของของหมอดินอาสาได้ตามลิงค์นี้ครับhttp://r01.ldd.go.th/aya/information/packet3/packet3.html
 
     โดยคุณ : เจ้าหน้าที่     [วันที่   25/4/2554  เวลา 22:58 น.]    E-Mail : aya01@ldd.go.th 


 ::ความคิดเห็นที่ 2

    พบกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรต่างๆ ที่ http://r01.ldd.go.th/aya/ ให้เลือกวัสดุอินทรีย์และอื่นๆ โดยพิจารณาความคุ้มค่า และวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดินได้วิเราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักไว้ในตาราง ที่ http://r01.ldd.go.th/aya/information/ตารางค่าวิเคราะห์.doc ซึ่งจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับปุ๋ยหมักเกรด 1 เกรด 2 และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
 
     โดยคุณ : วันชัย วงษา ผอ.พัฒนาที่ดินอยุธยา     [วันที่   5/5/2554  เวลา 21:49 น.]    E-Mail : wongsa3000@gmail.com