วันที่ 23 พฤภาคม 2566 กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานครบรอบ 60 ปี ชู “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” พร้อมเป็นอัจฉริยะทางดิน ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรไทย อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ ??    
รายละเอียด <<