วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
 สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด

 

รายละเอียด <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เมื่อวัน 16 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. 
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาสาธิตโครงการรถรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาของนายชาญ สุดใจ และนางอำไพ ยินดีพรต หมู่ที่ 7 ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้สัมภาษณ์ในรายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศเวลา 05.00 - 05.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี ในหัวข้อการรณรงค์ลดเผาตอซัง ซึ่งเป็นโครงการที่กรมพัฒนาที่ดินได้รณรงค์และส่งเสริมให้กับเกษตรกร เพื่อลดการเผาตอซังพืช ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อโครงสร้างของดิน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินอีกทางหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง และช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 

 

รายละเอียด <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        วันที่ 14 มีนาคม 2560
นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานในโครงการรถรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนา ของนายชาญ สุดใจ และนางอำไพ ยินดีพรต ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่องในการปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยวิธี
ไถกลบตอซังพืชและปุ๋ยพืชสดหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ โดยเศษพืชและตอซังฟางข้าวยังเป็นแหล่งธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ สำหรับพืช อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินอีกทางหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง และช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 

 

รายละเอียด <<