วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.
นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินงาน "โครงการการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 
 
รายละเอียด <<
     
 
     
       เมื่อวัน 16 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. 
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาสาธิตโครงการรถรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาของนายชาญ สุดใจ และนางอำไพ ยินดีพรต หมู่ที่ 7 ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้สัมภาษณ์ในรายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศเวลา 05.00 - 05.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี ในหัวข้อการรณรงค์ลดเผาตอซัง ซึ่งเป็นโครงการที่กรมพัฒนาที่ดินได้รณรงค์และส่งเสริมให้กับเกษตรกร เพื่อลดการเผาตอซังพืช ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อโครงสร้างของดิน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินอีกทางหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง และช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
 
รายละเอียด <<
     
 
     
          วันที่ 14 มีนาคม 2560
นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานในโครงการรถรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนา ของนายชาญ สุดใจ และนางอำไพ ยินดีพรต ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่องในการปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยวิธี
ไถกลบตอซังพืชและปุ๋ยพืชสดหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ โดยเศษพืชและตอซังฟางข้าวยังเป็นแหล่งธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ สำหรับพืช อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินอีกทางหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง และช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
 
รายละเอียด <<
     

 

งาน อบจ.เกษตรแฟร์ งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน งานคลินิกจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ตรวจรับแหล่งน้ำบ้านไทย