สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
Land Development
station
Angthong
งบทดลองประจำเดือน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบพัสดุ
งบทดลงประจำปีงบประมาณ 2565
เดือนตุลาคม 2564
เดือนพฤศจิกายน 2564
เดือนธันวาคม 2564
เดือนมกราคม256
เดิอนกุมภาพันธ์ 2565
เดิอนมีนาคม  2565
เดือนเมษายน 2565
เดือนพฤษภาคม 2565
เดือนมิถุนายน 2565
เดือนกรกฏาคม 2565
เดือนสิงหาคม  2565
เดือนกันยายน 2565
 
 

 

 

 

 

 

เดือนตุลาคม 2564

เดือนพฤศจิกายน 2564

เดือนธันวาคม 2564

เดิอนมกราคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565

เดือนกรกฏาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ที่อยู่ 56 หมู่ 6 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง  035-862056-7
E-mail  :  Atg01@ldd.go.th