สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
Land Development
station
Angthong
งบทดลองประจำเดือน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบพัสดุ

เดือนตุลาคม 2559

เดือนพฤศจิกายน 2559

เดือนธันวาคม 2559

เดือนมกราคม 2560

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

เดือนมีนาคม 2560

เดือนเมษายน 2560

เดือนพฤษภาคม 2560

เดือนมิถุนายน 2560

เดือนกรกฎาคม 2560

เดือนสิงหาคม 2560

เดือนกันยายน 2560
- งบทดลองประจำเดือน
- งบทดลองประจำปี
- รายงานแสดงรายละเอียดของบัญชีประจำปีเดือนกันยายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ที่อยู่ 56 หมู่ 6 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง  035-862056-7
E-mail  :  Atg01@ldd.go.th