สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
Land Development
station
Angthong
งบทดลองประจำเดือน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบพัสดุ

เดือนตุลาคม 2560

เดือนพฤศจิกายน 2560

เดือนธันวาคม 2560

เดือนมกราคม 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561

งบทดลองประจำปี

รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ที่อยู่ 56 หมู่ 6 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง  035-862056-7
E-mail  :  Atg01@ldd.go.th