วันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

นางสาวสิญารัตน์ ณรงค์ภักดีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ประชุมมอบนโยบายและประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2567 โดยมีบุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก