วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย จิตตินันท์ เชาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนออกพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐทั้งในจังหวัดและในพื้นที่ออกให้บริการประชาชน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ พด.2 สารเร่ง พด.ต่างๆ และคำแนะนำการจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน ให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช ณ วัดหนองโพธิ์ ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก