สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก    โดย หน่วยพัฒนาที่ดิน ออกประชาสัมพันธ์โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด(พื้นที่ ๑๙ จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา)เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวรอบที่ ๒ ในที่พื้นที่ ๑๙ จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา