ทำเนียบหมอดินอาสา   อำเภอบ้านนา

 

รายชื่หมอดินอาสา อำเภอปากพลี พิกัด และเขตความหมาะสมสำหรับปลูกพืช

หมอดินอาสาอำเภอปากพลี

 

นายวิเชียร  คนตรง

หมอดินอาสาประจำอำเภอปากพลี

 


นายวิรัตน์ จีนลักษณ์
หมอดินอาสาประจำตำบลเกาะโพธิ์

นางสุภาภรณ์ ดวงดี
หมอดินอาสาประจำตำบลนาหินลาด์


นางสำริต บุญอร่าม
หมอดินอาสาประจำตำบลโคกกรวด


นางบังอร สุขสมวงษ์
หมอดินอาสาประจำตำบลเกาะหวาย

นายไพบูลย์ เฉลิมศรี
หมอดินอาสาประจำตำบลปากพลี

นายบรรจง พรเลิศ
หมอดินอาสาประจำตำบลหนองแสง

นายอุรุพงษ์ อิ่มจิตร
หมอดินอาสาประจำตำบลท่าเรือ