สถานที่ตั้ง


สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก  ตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่   2-3  ถนนองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว
  หมู่ที่ 3   บ้านบางกระจิก  ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120  
โทรศัพท์  (037)391298    โทรสาร  (037)391298   EMAIL: nyk01@ldd.go.th

พิกัด 47p E   N

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น