เอกสารเผยแพร่จากกลุ่มวิชาการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
ประโยชน์ของการคลุมดิน
ประโยชน์ของการไถกลบตอซังพืช
   
ดินและการกำเนิดดิน
 
    
     เมื่อพูดถึงดินและถามว่าท่านๆรู้จักกันไหม หลายๆ คน คงตอบกันว่ารู้จักสิ ก็ฉันเหยียบอยู่ทุกวันนี้ไง แต่ถ้าเราต่อไปอีกว่า "ดินนั้นมาจากไหน?" หลายๆ คน คงสงสัยกันเช่นกัน ถ้าอย่างนั้นเราไปดู ความหมาย คำนิยาม และองค์ประกอบของดินกันเถอะ
   
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
 
    
     เรามารู้จักปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด. 2 (สารเร่งสำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ 1 ใน 12 มหัศจรรย์ของกรมพัฒนาที่ดินกันเลยดีกว่า
   
ภูมิปัญญาหมอดินอาสา เกษตรกรไทย
 
    
     เทคนิคไหน ที่ได้ผ่านการทดลองทำจนเห็นผลแล้ว ไม่ว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต คุณสามารถติดตามอ่านเพื่อศึกษาเทคนิคและเรื่องราวต่างๆ ได้ที่นี่
   
12 มหัศจรรย์ กรมพัฒนาที่ดิน กับการแก้ไขปรับปรุง ดิน/พืช/น้ำ
 
    
     12 มหัศจรรย์ คืออะไร สามารถช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหาดิน/พืช/น้ำ และช่วยเพิ่มผลผลิต ได้อย่างไรนั้น อยากรู้ตามเรามารู้จักกับ 12 มหัศจรรย์ กันเลย