::: วิธีตั้งหัวข้อการวิจารณ์ :::   

 :: วิธีตั้งหัวข้อการวิจารณ์
ข้อความ
   ขอให้ตั้งหัวข้อที่ต้องการวิจารณ์ หรืออ้างอิง Link ที่มา และใช้คำที่สุภาพในการ Post ข้อความ เช่น

หัวข้อ วิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ที่บ้านกระทุ่ม หมู่ 3 ต.กระทุ่ม อ.เสนา จ.อยุธยา แบบเลขที่ 252 น. สพข.1 (14 มี.ค. 49)

อ้างถึงตามลิ้งไฟล์ที่ http://www.ldd.go.th/new_hp/legis/menu-Auction/14032006/r01/river.pdf

เหตุผลการวิจารณ์
........................
........................


ลงชื่อผู้วิจารณ์ พร้อม ที่ติดต่อ
** (เพื่อทำการตรวจสอบว่าท่านมีตัวตนอยู่จริง ควรจะทิ้ง e-mail หรือที่อยู่เพื่อทางเราจะได้สามารถติดต่อเพื่อรับฟังสาเหตุปัญหาเพิ่มเติมได้)
 
     โดยคุณ : ผู้จัดทำ     [วันที่   2/5/2549  เวลา 10:48 น.   ]    E-Mail : r01_2@ldd.go.th